Retrofiting

Retrofitting – zamjena radne tvari u uređaju

Retrofitting je proces kojim se oprema koja rabi radne tvari koje oštećuju ozonski omotač dograđuje u opremu koja rabi zamjenske/ ekološke radne tvari, i to bez velikih posljedica na radne karakteristike opreme, te bez znatnih modifikacija/ promjena na opremi, osiguravajući da postojeća oprema radi do kraja svoga vijeka. Uporabom zamjenskih/ ekološki prihvatljivih radnih tvari (drop in radnih tvari) smanjuje se oštećenje ozonskog omotača, a sam postupak zamjene radnih tvari jeftiniji je od zamjene cijeloga rashladnog uređaja.

Prilagodba sustava kako bi se koristila druga radna tvar podrazumijeva zahvat na zatečenom rashladnom sustavu i njegovu prilagodbu novoj radnoj tvari. Taj postupak obuhvaća:

 • zahvat na kompresoru
 • zamjenu kompresora
 • zamjenu ulja
 • zahvate na ekspanzijskim organima
 • zamjenu termoekspanzijskog ventila
 • prilagodbu kapilare
 • zahvate na instalaciji (čišćenje, provjera nepropusnosti, zamjena vijčanih spojeva i slično)
 • zahvate na izmjenjivačima topline
 • promjenu mjernih instrumenata ili skala na njima (manometri)

Prije samog retrofittinga potrebno je, uz pomoć proizvođača, provjeriti kompatibilnost materijala te, ako je moguće, za to dobiti potvrdu. Ako je potrebno, neodgovarajuće dijelove rashladnog sustava treba zamijeniti.

retrofittingRetrofitting, tj. zamjena radne tvari primjenjuje se kada je zamjena zatečenoga rashladnog sustava ekonomski neprihvatljiva, bilo uslijed kratka radnog vijeka, bilo zbog visokih investicijskih troškova. Postupak retrofittinga treba razmotriti i ako nastanu velika oštećenja sustava koja zahtijevaju skup popravak.

Prakse koje valja slijediti prilikom retrofittinga:

 • razmotriti, osim izravnih troškova za retrofitting, očekivanu energetsku učinkovitost, radne karakteristike i operativne troškove sustava toji je podvrgnut tom postupku;
 • razmotriti svojstva zamjenskih radnih tvari kao što su zapaljivost, toksičnost i potencijal globalnog zagrijavanja zato što neka od njh mogu zahtijevati dodatne sigurnosne mjere;
 • prije retrcfittinga ispitati radne parametre i podatke o radnim karakteristikama sustava;
 • prije retrofittinga konzultirati proizvođača sustava u vezi s odgovarajućom zamjenskom radnom tvari/sustavom za podmazivanje i potrebnim zamjenama komponenti sustava kao Sto su kompresor, filtri, jedinice za sušenje i drugo;
 • prikupiti staru radnu tvar iz sustava i odložiti je u spremnike određene za tu svrhu;
 • pročistiti sustav od stare radne tvari i zaostatak starog ulja prije nego se počne puniti novom radnom tvari i novim uljem;
 • kada retrofitting završi, ispitati radne parametre i podatke o radnim karakteristikama sustava s novom radnom tvari, te provjeriti podešenja;
 • ponovo označitii sustav i komponente kako bi se vidjela promjena radne tvari i sredstva za podmazivanje;
 • zapisati obavljeni retrofitting u servisnu knjižicu.

Ekološki prihvatljive zamjenske radne tvari

Zamjenske radne tvan spadaju u dvije glavne kategorije:

 1. umjetne kemikalije sastavljene od sintetskih molekula;
 2. prirodne kemikalije sastavljene od molekula nastallh prirodnim procesima i pročišćene industrijskim procesima.

Radne tvari mogu se rabiti kao jednostavni fluidi ili kao smjese dvaju ili više fluida. Smjese radnih tvari mogu biti:

 • azeotropi - smjese dviju ili više tvari s istim sastavom plinovite i tekuće frakcije koje se ne mogu razdvojiti destilacijom ili
 • zeotropi - smjese dviju ili više tvari koje se mogu razdvojiti destilacijom.

Umjetne radne tvan koje se rabe kao zamjena za CFC-c i HCFC-e uključuju fluorirane ugljikovodike (MFC) i smjese HFC-a, dok prirodne zamjenske radne tvari uključuju amonijak, ugljikovodike i ugljični dioksid.

DISTRIBUCIJE I SERVIS

 • Climaveneta
 • Danfoss
 • img
 • eliwell
 • HUBER
 • EMICON
 • LG
 • SANYO
 • TRANE
 • Bitzer
 • CAREL
 • Carrier
 • CIAT
 • CLIVET
 • Copeland
 • DORIN
 • Galleti
 • GE
 • L'UNITE
 • TOSHIBA
 • UNIFLAIR

Sva prava pridržana Rogić Trade j.d.o.o. © 2012.

[ Powered by www.PiXelator.info ]