Proizvodnja

Izrađujemo autogene aparate za tvrdo lemljenje i zavarivanje.

TIP 1 - Tehnički podaci:

Autogeni aparat za tvrdo lemljenje i zavarivanje - TIP 1

 • Nosivo postolje
 • Boca za kisik 3,0 lit
 • Regulacijski ventil sa manometrima (zaštićeni gumenim kapicama) - kisik
 • Ampule sa mješavinom propana,izo butana i propena 600 ml / 338 g - 2 kom
 • Crijevo za kisik 5 mm - dužine 3 m
 • Crijevo za butan 5 mm - dužine 3 m
 • Rukohvat gorionika GLOOR
 • Nastavak za varenje - 1 mm
 • Dimenzije aparata 60 x 33 x 15 cm
 • Težina 11 kg
 • Temperatura plamena: max +28000C
 • Trajanje gorenja sa jednim kompletom i nastavkom od 1 mm cca 4 sata
Uređaj se isporučuje kompletan sa punom bocom kisika i 2 doze butana.


TIP 2 - Tehnički podaci:

Autogeni aparat za tvrdo lemljenje i zavarivanje - TIP 2

 • Nosivo postolje
 • Boca za kisik 3,0 lit
 • Regulacijski ventil sa manometrima (zaštićeni gumenim kapicama) - kisik
 • Crijevo za kisik 5 mm - dužine 3 m
 • Crijevo za butan 5 mm - dužine 3 m
 • Rukohvat gorionika GLOOR
 • Nastavak za varenje - 1 mm
 • Dimenzije aparata 60 x 33 x 15 cm
 • Težina 11 kg
 • Temperatura plamena: max +28000C
 • Trajanje gorenja sa jednim kompletom i nastavkom od 1 mm cca 4 sata
 • Boca za butan 1 lit
 • Nepovratni regulator protoka butana

DISTRIBUCIJE I SERVIS

 • Climaveneta
 • Danfoss
 • img
 • eliwell
 • HUBER
 • EMICON
 • LG
 • SANYO
 • TRANE
 • Bitzer
 • CAREL
 • Carrier
 • CIAT
 • CLIVET
 • Copeland
 • DORIN
 • Galleti
 • GE
 • L'UNITE
 • TOSHIBA
 • UNIFLAIR

Sva prava pridržana Rogić Trade j.d.o.o. © 2012.

[ Powered by www.PiXelator.info ]