Certifikati

UVOĐENJE ISO 22000 / HACCP CERTIFIKATA

Zašto ?

Europski Parlament je uredbom br. 178/2002 utvrdio opća načela i uvjete zakona o hrani, osnivajući Europsku Agenciju za hranu, te utvrđujući postupke u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane. Nastavno na tu uredbu definirani su uvjeti proizvodnje i prometa namirnica te mjere kontrole i nadzora koje obuhvaćaju nekoliko uredbi (na snazi od 1. siječnja 2006. godine) koje često nazivaju "Higijenskim paketom":

 • Uredba o higijeni namirnica (852/2004)
 • Uredba o higijeni namirnica životinjskog podrijetla (853/2004)

Sukladno EU zahtjevima Hrvatski Sabor definira:

International HACCP AllianceMeđu obvezama subjekata koji posluju s hranom (proizvođača, prerađivača, distributera itd.) ističe se uspostavljanje, provođenje i održavanje sustava HACCP koji je temeljni alat u osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane. Njegova implementacija podrazumijeva cjelovit pristup, punu suradnju i angažiranost svih zaposlenika u prehrambenom sektoru. Poput smjernica za dobru higijensku praksu, i načela HACCP-a se nude kroz edukacijske programe koji se prilagođuju vrsti objekta i tipu proizvodnje. U tom smislu također se uvažava načelo fleksibilnosti posebice za manja poduzeća, dok u primarnoj proizvodnji primjena HACCP-a još nije izvodiva, ali je poticanje dobre higijenske prakse komplementarno. Subjekti u poslovanju s hranom moraju se pridržavati općih odredbi o higijeni te ako je propisano zadovoljavati posebne zahtjeve određene Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla. Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane koje su pod njihovom kontrolom zadovoljavaju zahtjeve vezane za higijenu. Subjekti u poslovanju s hranom uspostavljaju, provode i održavaju trajni postupak odnosno postupke temeljene na načelima sustava HACCP-a.

Zakon o hrani, članak 51.: Subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a.

Pravilnik o higijeni hrane, članak 5.: Subjekti u poslovanju s hranom uspostavljaju, provode i održavaju trajni postupak odnosno postupke temeljene na načelima sustava HACCP-a.

Kako ?

HACCP metoda temelji se na preventivnom, sustavnom i dokumentiranom pristupu zdravstvenoj ispravnosti hrane. Interdisciplinarna skupina stručnjaka opisuje proizvod i faze njegove proizvodnje te određuje njegovu uporabu. Bit HACCP metodologije predstavlja:

 • Određivanje kritičnih kontrolnih točaka (CCP).
 • Nadzor i upravljanje CCP-a u skladu s HACCP programom.
 • Identifikacija odgovarajućih indikatora (temperatura, pH, vrijeme).
 • Određivanje kritičnih granica.
 • Određivanje razina sigurnosti.
 • Izrada plana korektivnih mjera.

Da bi ispunili navedene uvjete poslovni subjekti moraju imati sustavne, lako dostupne i arhivirane telemetriske podatke o skladištenju hrane sa odgovarajućim indikatorima:

 • Temepratura.
 • Vrijeme.
 • Količina CO2.
 • pH vrijednost.

Jedno od riješenja koje nudimo je Eliwell TelevisNET sustav [ pdf - 641 KB ] za monitoring klima komora koji omogućuje fleksibilniji pristup telemetriskim informacijama o stanju proizvoda u klima komorama, koristeći samo web preglednik sa bilo kojeg PC računala ili prijenosnog uređaja spojenog na internet. TelevisNET dozvoljava spajanje više korisnika u isto vrijeme sa različitim pristupnim dozvolama i preglednicima. Prikazuje podatke u realnom vremenu kao što su temperature, alarmi i operativni podaci spojenih uređaja, kao i historiske zapise. Te pruža mogućnost kontrole i upravljanja putem web preglednika kao što je defrost, promjena graničnih temperatura i sl. Ovim se u mnogome pojednostavljuje i skraćuje vrijeme reagiranja i korekcije nominalnih vrijednosti. Cijeli sustav je u skladu ISO 22000/HACCP standarda i jedan je od načina za postizanje istoimenog certifikata.

Prednosti ?

Ističe se obveza koju je preuzela organizacija u upravljanju prevencijom higijensko-sanitarnih opasnosti, obveza koja ide iznad uobičajenog poštivanja važećih zakonskih propisa. Opskrbljivanje učinkovitim sredstvom kojim se može držati pod kontrolom proizvodni proces i putem definiranja kritičnih kontrolnih točaka planirati ga na najbolji način. Korištenje preventivnog pristupa upravljanja opasnostima radi kontrole proizvodnih procesa unutar kompleksnijeg sustava upravljanja, poput npr. sustava kvalitete.

DISTRIBUCIJE I SERVIS

 • Climaveneta
 • Danfoss
 • img
 • eliwell
 • HUBER
 • EMICON
 • LG
 • SANYO
 • TRANE
 • Bitzer
 • CAREL
 • Carrier
 • CIAT
 • CLIVET
 • Copeland
 • DORIN
 • Galleti
 • GE
 • L'UNITE
 • TOSHIBA
 • UNIFLAIR

Sva prava pridržana Rogić Trade j.d.o.o. © 2012.

[ Powered by www.PiXelator.info ]